Бүгд 2 илэрц

 • Шар өнгийн сэрээт тэргэнцэр.

  Kern 2 – 1150mm x 180 Сэрээт Тэргэнцэр

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  • Week Rate

   750.00 / Week
  • Month Rate

   3,500.00 / Month
  Hire with operator
  120.00 / Hour
  <ul class="attr-list"> <li><span class="attr-name" title="Fork Width">Сэрээний өргөн:</span> <span class="attr-value" title="550/685">180мм</span></li> <li><span class="attr-name" title="Fork Length">Сэрээний урт:</span> <span class="attr-value" title="1150/1200/1220">1150мм</span></li> <li><span class="attr-name" title="Max. Lifting Height">Өргөх өндөр:</span> 105<span class="attr-value" title="160">см</span></li> <li><span class="attr-name" title="Rated Loading Capacity">Хүчин чадал:</span> <span class="attr-value" title="2">2т</span></li> <li><span class="attr-name" title="Type">Төрөл:</span> <span class="attr-value" title="Manual Pallet Truck">Механик</span></li> <li><span class="attr-name" title="Model Number">Загвар:</span> <span class="attr-value" title="DF-2">Kern-2</span></li> <li><span class="attr-name" title="Brand Name">Брэнд:</span> Kern</li> </ul>
  Сагсанд нэмэх
 • Хар хөшүүрэгтэй улаан сэрээт тэргэнцэр.

  VMAX – 2T Сэрээт Тэргэнцэр

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  • Week Rate

   750.00 / Week
  • Month Rate

   3,500.00 / Month
  Hire with operator
  120.00 / Hour
  <ul class="attr-list"> <li><span class="attr-name" title="Overall Dimensions">Эзлэх хэмжээ:</span> <span class="attr-value" title="180*50mm">180*50мм</span></li> <li><span class="attr-name" title="Fork Width">Сэрээний өргөн:</span> <span class="attr-value" title="550/685">550/685</span></li> <li><span class="attr-name" title="Fork Length">Сэрээний урт:</span> <span class="attr-value" title="1150/1200/1220">1150/1200/1220</span></li> <li><span class="attr-name" title="Max. Lifting Height">Өргөх өндөр:</span> <span class="attr-value" title="160">78см</span></li> <li><span class="attr-name" title="Rated Loading Capacity">Хүчин чадал:</span> <span class="attr-value" title="2">2т</span></li> <li><span class="attr-name" title="Type">Төрөл:</span> <span class="attr-value" title="Manual Pallet Truck">Механик</span></li> <li><span class="attr-name" title="Model Number">Загвар:</span> <span class="attr-value" title="DF-2">VMX-2</span></li> <li><span class="attr-name" title="Brand Name">Брэнд:</span> VMX</li> </ul>
  Сагсанд нэмэх